Bài Viết: Download game bắn Súng Nhẹ mà Hay

Click vào LIKE và G+ để ủng hộ website


[Dowload] Những game bắn Súng Nhẹ mà Hay

Hướng dẫn download link nhanh bằng SkyMonk Client Free (tăng tốc gấp đôi):

Click vào link file bạn muốn down >> Click vào logo "SKYMONK" phía dưới bên trái để tải phần mềm (3,51 MB),thực chất nó chứa link file bạn sẽ down đấy,bấm cài đặt và file sẽ tự động tải về nhanh chóng

Download game bắn Súng Nhẹ mà Hay

Download bằng Skymonk để được:
1.Down Free Max đường truyền (gấp đôi so với down thông thường)
2.Tự động bắt link
3.Có thể Resume (Down tiếp) nếu rớt mạng
4.Down nhiều file cùng lúc
5.Không phải chờ và không bị dính Captcha

Freedom_Fighters

Download game bắn Súng Nhẹ mà Hay
Video: http://www.youtube.com/v/fWw5aCtOAao

Mã:
http://letitbit.net/download/66152.6d99bf13f379229ff9d5ded5ac87/Freedom_Fighters.rar.html
War_World_Tactical_Combat

Download game bắn Súng Nhẹ mà Hay
Video: http://www.youtube.com/v/b5ivDG05HqQ

Mã:
http://letitbit.net/download/42600.433c156d34794fd2339c0409c134/War_World_Tactical_Combat.rar.html
Ghost_Recon

Download game bắn Súng Nhẹ mà Hay

Video: http://www.youtube.com/v/Hhq7-wo11h4

Mã:
http://letitbit.net/download/58937.5a1b36ca08477170ca16c6a55c09/Ghost_Recon.rar.html
Battlefield_1942

Download game bắn Súng Nhẹ mà Hay

Video: http://www.youtube.com/v/a_j5FP0KZ2E

Mã:
http://letitbit.net/download/04582.0235b5687f8f6fa12ec5154a8d99/Battlefield_1942.rar.html
WW_II_Sniper_Call_to_Victory

Download game bắn Súng Nhẹ mà Hay

Video: http://www.youtube.com/v/qBZ57_DzVH4

Mã:
http://letitbit.net/download/72022.765f52e550b5a08e8b31b5c30ed2/WW_II_Sniper_Call_to_Victory.rar.html
Area_51

Download game bắn Súng Nhẹ mà Hay

Video: http://www.youtube.com/v/J_rFmL_tIcI
Mã:
http://letitbit.net/download/70810.73695b7ef442733d86d41cc1f10a/Area_51.rar.html
Friday_The_13th_3D

Video: http://www.youtube.com/v/258Trf9iyP8

Mã:
http://letitbit.net/download/32847.3062018a86f7d7b7471bbe89ae21/Friday_The_13th_3D.rar.html
KKND_II_KrossFire

Download game bắn Súng Nhẹ mà Hay

Video: http://www.youtube.com/v/PtyfF1TmGrM

Mã:
http://letitbit.net/download/22418.22d9f06ec942a3f13bbc010445f3/KKND_II_KrossFire_.rar.html
Alien_Shooter

Download game bắn Súng Nhẹ mà Hay

Video: http://www.youtube.com/v/tErebWjzdYs

Mã:
http://letitbit.net/download/90542.97f57a60cd067446a2710da2c4a5/Alien_Shooter.rar.html
Metal_Slug_VI

Download game bắn Súng Nhẹ mà Hay

Video: http://www.youtube.com/v/FFlP8PLPHk0

Mã:
http://letitbit.net/download/57864.5d51c9b9394ae695938f13a473cd/Metal_Slug_VI.rar.html
The_Hell_In_Vietnam

[img]http://www****pdg.com/uploads/posts/2010-08/1283198494_25rkqcz.jpg[/img]

Video: http://www.youtube.com/v/01dhAVLaniY

Mã:
http://letitbit.net/download/03634.09fc8d25d239cfeb22b3118f6c49/The_Hell_In_Vietnam.rar.html
The_House_Of_The_Dead

Download game bắn Súng Nhẹ mà Hay

Video: http://www.youtube.com/v/YD4WsaQsdR8

Mã:
http://letitbit.net/download/25972.2bf15650c1adb1a8879b8ea00853/The_House_Of_The_Dead_III.rar.html