Bài Viết: bị mất hình súng trong igi 1

Click vào LIKE và G+ để ủng hộ website


như trong hình ạ, cầm dao hay súng để bình thường, thì bị mất đâu dao súng, chỉ lên trên trời mới nhìn thấy, game down trên mạng về e chưa chình gì hết, mọi người chỉ giùm

bị mất hình súng trong igi 1


bị mất hình súng trong igi 1