Bài Viết: [Download] RemoveWAT 2.2.5.2 - Công cụ kích hoạt win7

Click vào LIKE và G+ để ủng hộ website


Đây là công cụ kích hoạt win7 của bạn, bạn có thể update thoải mái. Đã test trên nhiều máy khác nhau (vì cài nhiều máy cho bạn bè muh`), và thành công 100%.

[Download]  RemoveWAT 2.2.5.2 - Công cụ kích hoạt win7

Hướng dẫn:
- Giải nén
- Right click file RemoveWAT.exe, chọn "Run as administrator"
- Chọn RemoveWAT --> chờ tí, reboot máy lại là xong.

Download:
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=634jdhcmj2mid5