Bài Viết: WanDrv (Easy DriverPacks) v5.31 (32/ 64 bit) cho Windows XP/ 7/ 8 [08/4/2013]

Click vào LIKE và G+ để ủng hộ website


WanDrv (Easy DriverPacks) v5.31 (32/ 64 bit) cho Windows XP/ 7/ 8 [08/4/2013]

Kể từ phiên bản 5.25 , Easy DriverPacks chính thức đổi thành WanDrive
Mã:


File: WanDrv_5.31_iTianKong.com_WinXP_x86.zip

MD5: 77A567DFD7ECEEBD891DBF26B8F5CAA0

SHA1: A3F85BAF031F119C3210B96BA720031D41BEC172

------------------------------------------

File: WanDrv_5.31_iTianKong.com_Win7_x86.zip

MD5: 5AAC81755A60B831936EF02D19711851

SHA1: FA6B594AEB73CE022AFC5CF68CB706618EB8E1B8

------------------------------------------

File: WanDrv_5.31_iTianKong.com_Win7_x64.zip

MD5: BE7632E2AB88994BC44D1EB831B9BB98

SHA1: 6D7E82AA4B02CEBB245B286008DFA20D2F4CAE15

------------------------------------------

File: WanDrv_5.31_iTianKong.com_Win8_x86.zip

MD5: 936B8393437B8201F0A32EDC9D7263E2

SHA1: 914383982A22E159C3067B9FB28602B7EFCAA96A

------------------------------------------

File: WanDrv_5.31_iTianKong.com_Win8_x64.zip

MD5: 5E3D25BF77A4F2A27D0B6DCB1C1164E0

SHA1: 5A43F7A9BE84ECAC32CD915411F8C4431808E032:dl:
Trích dẫn:

http://pan.baidu.com/share/link?shar...&uk=1845824996


Đang up link khác :)