Bài Viết: ViOLET 1.7 Full

Click vào LIKE và G+ để ủng hộ website
Download
Code:
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=554wrd7tcolrlqt9 hoặc http://www.box.net/shared/u2ebosb0qv
Hướng dẫn
Code:
Bước 1: Down cả 3 file violet-patch.exe ,ViOLET.lic và Violet_17_Setup_multiOS.exe về . Bước 2: Gỡ bỏ bản Violet cũ của bạn đang sử dụng nếu có. Bước 3: Chạy file Violet_17_Setup_multiOS.exe để cài đặt Violet. Bước 4: Copy file violet-patch.exe và ViOLET.lic vừa down về ở trên vào thư mục cài đặt Violet . Bước 5: Chạy file violet-patch.exe và click vào nút Patch --> Xong !
ViOLET 1.7 Full

Tắt Anti virus trước khi down về nhá !. Cái crack nó báo nhầm là virus !
ViOLET 1.7 Full utit_9x ViOLET 1.7 Full
Dành cho ai muốn đổi tên ViOLET 1.7 Full ( nhớ thank nhá ViOLET 1.7 Full)

Thứ 1 down file này về copy vào thư mục cài violet
link đây http://www.box.net/shared/tcdvfcgovz
Rồi Chạy nó đăng ký với tên địa chỉ của bạn mã số bất ki` ViOLET 1.7 Full sau khi có chữ đăng ký thành công thì thoát violet và xóa luôn file Rename này !
Chạy Violet với shortcut ngoài màn hình để xem thành quả
(nhớ là làm xong các bước ở trên rồi mới đc đó , cái này chỉ tạo file ViOLET.lic để thay đổi tên thôi )