Bài Viết: Phim Hoat Hinh: Nhật Bản [MF]Vua bóng đá Subasa Phần 1( Subasa Captain) + thuyết minh

Click vào LIKE và G+ để ủng hộ website


Phim Hoat Hinh: Nhật Bản [MF]Vua bóng đá Subasa Phần 1( Subasa Captain) + thuyết minhPhim Hoat Hinh: Nhật Bản [MF]Vua bóng đá Subasa Phần 1( Subasa Captain) + thuyết minh

Phim Hoat Hinh: Nhật Bản [MF]Vua bóng đá Subasa Phần 1( Subasa Captain) + thuyết minh

Năm Xuất Bản: 1981
Tác Giả: Takahashi Yoichi
Định dạng: avi.001

Trích:

Sơ Lược: Ozora Tsubasa (ở VN gọi là Subasa) là một cậu bé thần đồng bóng đá, người luôn ấp ủ ước mơ được thi đấu cho Đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản và giành chức vô địch Giải vô địch bóng đá thế giới. Khi chuyển tới Nankatsu, Tsubasa kết bạn với Ishizaki Ryou, một cậu bé bằng tuổi cũng yêu thích bóng đá, Wakabayashi Genzo, thủ môn tài năng của đội bóng trường Nankatsu và Sanae (hay Anego), cô bé trưởng nhóm cổ động viên của Nankatsu.
Link:
Trích:

1.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=534y0g2awl8t91pkuc
2.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=534ay8pnatmmtezoeb
3.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=5342ocwa96it46ohae
4.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=5346aplv8t2zxm0sqg
5.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=53451a58xv76acr21b
6.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=534nno9qcujcoab1lb
7.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=5345pbl5cchjvdllkh
8.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=534ej68y2zmvurs0yc
9.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=534uccstc54jrc9w0a
10.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=53434cd1d88ducdqa3
11.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=534ptskpt7nk2du83s
12.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=534mq8c2typ01p830w
13.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=53493vbwavjvhh5pj3
(hết đoạn I)
14.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=5343gap9jb4hqlvswt
15.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=534h696r7mdq1b9mow
16.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=53475a052x0p49m51w
17.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=534ccqjsoezujqamrh
18.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=534o3uod6d26cpllco
19.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=534k36cn6odg14ey03
20.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=5341offvq2o01si4eu
21.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=534cvw9cavuav2lcu7
22.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=534cayt6d55fdqct61
23.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=53495zevt7b3qan0o1
24.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=534b8s3nqt11m8auom
(hết đoạn II)
25.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=534sxlfcx8uy2trdcw
26.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=534x764x5gjyiyl5a0
27.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=5349s3a3xdq4namola
28.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=5349c2mejbybd4dw51
29.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=534ox73xbku3dzwck7

30.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=534wso20rdihk7fdib
(hết đoạn III_1)
31.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=534k1qnm192cpau13a
32.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=534dxr9uvae93uou11
33.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=5341jgru9165a85z30
34.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=534r7xx34f86tib0s4
35.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=534hry6dhx2h2hzhl8
36.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=5347a00qft073g4i9n
37.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=534nrl4rdqtqe4nbrw
(hết đoạn III_2)
38.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=534gq1qq4h194e4z57
39.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=534epqeiedwxxk77op
40.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=534bvwrdkbf8d9boh4
41.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=534qztmo97p2t2my4h
42.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=534y7ra5euurq7gjeu
43.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=534qqpg44qblg4g997
44.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=534ow62c7vdokj0x44
(hết đoạn III_3)
45.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=534md686ovh32m343a
46.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=5347c20by2s8o57htp
47.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=534sdapmqqa6li60fj
48.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=534gp6992dgieqikkc
49.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=53451bz8197167mor1
(hết đoạn IV_1)
50.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=5345ah8lde1pu7xo10
51.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=5342oj43c4372lh0h1
52.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=5348bg8wjb1jahmn2z
53.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=534grzjmrz2wqig357
54.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=53476dp8mqopidd0pg
(hết đoạn IV_2)
55.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=534gd9e4jo335eq5uo
56.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=53496q9r8yjw71uqq0
57.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=534awamwqr4l5ad9zu
58.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=534pu39scsvs4i6d66
59.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=534nmcdkqwc6dafc2z
(hết đoạn IV_3)
60.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=534kywn38lwqer2kn4
61.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=5349se5sjwlws11s6l
62.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=534te8ze2***08zgt3
63.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=5349spndk9ede0asje
64.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=53484i675qe8qa0rc9
(hết đoạn IV_4)
65.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=5343wwrlbianenouhd
66.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=534rmvhmcywd90o64o
(hết đoạn IV_5)
67.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=5344v84aav6xnp458z
(hết đoạn V)