Bài Viết: Phim Hoat Hinh: Nhật Bản [MF]Vua bóng đá Subasa Phần 1( Subasa Captain) + thuyết minh

Click vào LIKE và G+ để ủng hộ website


Phim Hoat Hinh: Nhật Bản [MF]Vua bóng đá Subasa Phần 1( Subasa Captain) + thuyết minhPhim Hoat Hinh: Nhật Bản [MF]Vua bóng đá Subasa Phần 1( Subasa Captain) + thuyết minh

Phim Hoat Hinh: Nhật Bản [MF]Vua bóng đá Subasa Phần 1( Subasa Captain) + thuyết minh

Năm Xuất Bản: 1981
Tác Giả: Takahashi Yoichi
Định dạng: avi.001

Trích:

Sơ Lược: Ozora Tsubasa (ở VN gọi là Subasa) là một cậu bé thần đồng bóng đá, người luôn ấp ủ ước mơ được thi đấu cho Đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản và giành chức vô địch Giải vô địch bóng đá thế giới. Khi chuyển tới Nankatsu, Tsubasa kết bạn với Ishizaki Ryou, một cậu bé bằng tuổi cũng yêu thích bóng đá, Wakabayashi Genzo, thủ môn tài năng của đội bóng trường Nankatsu và Sanae (hay Anego), cô bé trưởng nhóm cổ động viên của Nankatsu.
Link:
Trích:

1.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=913y0g2awl8t91pkuc
2.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=913ay8pnatmmtezoeb
3.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=9132ocwa96it46ohae
4.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=9136aplv8t2zxm0sqg
5.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=91351a58xv76acr21b
6.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=913nno9qcujcoab1lb
7.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=9135pbl5cchjvdllkh
8.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=913ej68y2zmvurs0yc
9.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=913uccstc54jrc9w0a
10.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=91334cd1d88ducdqa3
11.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=913ptskpt7nk2du83s
12.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=913mq8c2typ01p830w
13.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=91393vbwavjvhh5pj3
(hết đoạn I)
14.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=9133gap9jb4hqlvswt
15.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=913h696r7mdq1b9mow
16.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=91375a052x0p49m51w
17.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=913ccqjsoezujqamrh
18.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=913o3uod6d26cpllco
19.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=913k36cn6odg14ey03
20.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=9131offvq2o01si4eu
21.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=913cvw9cavuav2lcu7
22.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=913cayt6d55fdqct61
23.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=91395zevt7b3qan0o1
24.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=913b8s3nqt11m8auom
(hết đoạn II)
25.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=913sxlfcx8uy2trdcw
26.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=913x764x5gjyiyl5a0
27.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=9139s3a3xdq4namola
28.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=9139c2mejbybd4dw51
29.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=913ox73xbku3dzwck7

30.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=913wso20rdihk7fdib
(hết đoạn III_1)
31.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=913k1qnm192cpau13a
32.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=913dxr9uvae93uou11
33.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=9131jgru9165a85z30
34.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=913r7xx34f86tib0s4
35.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=913hry6dhx2h2hzhl8
36.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=9137a00qft073g4i9n
37.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=913nrl4rdqtqe4nbrw
(hết đoạn III_2)
38.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=913gq1qq4h194e4z57
39.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=913epqeiedwxxk77op
40.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=913bvwrdkbf8d9boh4
41.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=913qztmo97p2t2my4h
42.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=913y7ra5euurq7gjeu
43.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=913qqpg44qblg4g997
44.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=913ow62c7vdokj0x44
(hết đoạn III_3)
45.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=913md686ovh32m343a
46.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=9137c20by2s8o57htp
47.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=913sdapmqqa6li60fj
48.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=913gp6992dgieqikkc
49.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=91351bz8197167mor1
(hết đoạn IV_1)
50.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=9135ah8lde1pu7xo10
51.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=9132oj43c4372lh0h1
52.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=9138bg8wjb1jahmn2z
53.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=913grzjmrz2wqig357
54.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=91376dp8mqopidd0pg
(hết đoạn IV_2)
55.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=913gd9e4jo335eq5uo
56.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=91396q9r8yjw71uqq0
57.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=913awamwqr4l5ad9zu
58.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=913pu39scsvs4i6d66
59.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=913nmcdkqwc6dafc2z
(hết đoạn IV_3)
60.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=913kywn38lwqer2kn4
61.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=9139se5sjwlws11s6l
62.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=913te8ze2***08zgt3
63.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=9139spndk9ede0asje
64.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=91384i675qe8qa0rc9
(hết đoạn IV_4)
65.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=9133wwrlbianenouhd
66.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=913rmvhmcywd90o64o
(hết đoạn IV_5)
67.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=9134v84aav6xnp458z
(hết đoạn V)