Bài Viết: Phim Hoat Hinh: Nhật Bản [MF]Vua bóng đá Subasa Phần 1( Subasa Captain) + thuyết minh

Click vào LIKE và G+ để ủng hộ website


Phim Hoat Hinh: Nhật Bản [MF]Vua bóng đá Subasa Phần 1( Subasa Captain) + thuyết minhPhim Hoat Hinh: Nhật Bản [MF]Vua bóng đá Subasa Phần 1( Subasa Captain) + thuyết minh

Phim Hoat Hinh: Nhật Bản [MF]Vua bóng đá Subasa Phần 1( Subasa Captain) + thuyết minh

Năm Xuất Bản: 1981
Tác Giả: Takahashi Yoichi
Định dạng: avi.001

Trích:

Sơ Lược: Ozora Tsubasa (ở VN gọi là Subasa) là một cậu bé thần đồng bóng đá, người luôn ấp ủ ước mơ được thi đấu cho Đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản và giành chức vô địch Giải vô địch bóng đá thế giới. Khi chuyển tới Nankatsu, Tsubasa kết bạn với Ishizaki Ryou, một cậu bé bằng tuổi cũng yêu thích bóng đá, Wakabayashi Genzo, thủ môn tài năng của đội bóng trường Nankatsu và Sanae (hay Anego), cô bé trưởng nhóm cổ động viên của Nankatsu.
Link:
Trích:

1.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=189y0g2awl8t91pkuc
2.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=189ay8pnatmmtezoeb
3.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=1892ocwa96it46ohae
4.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=1896aplv8t2zxm0sqg
5.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=18951a58xv76acr21b
6.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=189nno9qcujcoab1lb
7.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=1895pbl5cchjvdllkh
8.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=189ej68y2zmvurs0yc
9.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=189uccstc54jrc9w0a
10.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=18934cd1d88ducdqa3
11.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=189ptskpt7nk2du83s
12.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=189mq8c2typ01p830w
13.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=18993vbwavjvhh5pj3
(hết đoạn I)
14.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=1893gap9jb4hqlvswt
15.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=189h696r7mdq1b9mow
16.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=18975a052x0p49m51w
17.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=189ccqjsoezujqamrh
18.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=189o3uod6d26cpllco
19.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=189k36cn6odg14ey03
20.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=1891offvq2o01si4eu
21.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=189cvw9cavuav2lcu7
22.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=189cayt6d55fdqct61
23.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=18995zevt7b3qan0o1
24.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=189b8s3nqt11m8auom
(hết đoạn II)
25.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=189sxlfcx8uy2trdcw
26.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=189x764x5gjyiyl5a0
27.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=1899s3a3xdq4namola
28.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=1899c2mejbybd4dw51
29.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=189ox73xbku3dzwck7

30.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=189wso20rdihk7fdib
(hết đoạn III_1)
31.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=189k1qnm192cpau13a
32.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=189dxr9uvae93uou11
33.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=1891jgru9165a85z30
34.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=189r7xx34f86tib0s4
35.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=189hry6dhx2h2hzhl8
36.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=1897a00qft073g4i9n
37.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=189nrl4rdqtqe4nbrw
(hết đoạn III_2)
38.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=189gq1qq4h194e4z57
39.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=189epqeiedwxxk77op
40.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=189bvwrdkbf8d9boh4
41.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=189qztmo97p2t2my4h
42.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=189y7ra5euurq7gjeu
43.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=189qqpg44qblg4g997
44.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=189ow62c7vdokj0x44
(hết đoạn III_3)
45.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=189md686ovh32m343a
46.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=1897c20by2s8o57htp
47.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=189sdapmqqa6li60fj
48.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=189gp6992dgieqikkc
49.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=18951bz8197167mor1
(hết đoạn IV_1)
50.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=1895ah8lde1pu7xo10
51.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=1892oj43c4372lh0h1
52.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=1898bg8wjb1jahmn2z
53.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=189grzjmrz2wqig357
54.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=18976dp8mqopidd0pg
(hết đoạn IV_2)
55.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=189gd9e4jo335eq5uo
56.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=18996q9r8yjw71uqq0
57.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=189awamwqr4l5ad9zu
58.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=189pu39scsvs4i6d66
59.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=189nmcdkqwc6dafc2z
(hết đoạn IV_3)
60.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=189kywn38lwqer2kn4
61.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=1899se5sjwlws11s6l
62.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=189te8ze2***08zgt3
63.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=1899spndk9ede0asje
64.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=18984i675qe8qa0rc9
(hết đoạn IV_4)
65.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=1893wwrlbianenouhd
66.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=189rmvhmcywd90o64o
(hết đoạn IV_5)
67.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=1894v84aav6xnp458z
(hết đoạn V)