Bài Viết: Phim Hoat Hinh: Nhật Bản [MF]Vua bóng đá Subasa Phần 1( Subasa Captain) + thuyết minh

Click vào LIKE và G+ để ủng hộ website


Phim Hoat Hinh: Nhật Bản [MF]Vua bóng đá Subasa Phần 1( Subasa Captain) + thuyết minhPhim Hoat Hinh: Nhật Bản [MF]Vua bóng đá Subasa Phần 1( Subasa Captain) + thuyết minh

Phim Hoat Hinh: Nhật Bản [MF]Vua bóng đá Subasa Phần 1( Subasa Captain) + thuyết minh

Năm Xuất Bản: 1981
Tác Giả: Takahashi Yoichi
Định dạng: avi.001

Trích:

Sơ Lược: Ozora Tsubasa (ở VN gọi là Subasa) là một cậu bé thần đồng bóng đá, người luôn ấp ủ ước mơ được thi đấu cho Đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản và giành chức vô địch Giải vô địch bóng đá thế giới. Khi chuyển tới Nankatsu, Tsubasa kết bạn với Ishizaki Ryou, một cậu bé bằng tuổi cũng yêu thích bóng đá, Wakabayashi Genzo, thủ môn tài năng của đội bóng trường Nankatsu và Sanae (hay Anego), cô bé trưởng nhóm cổ động viên của Nankatsu.
Link:
Trích:

1.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=340y0g2awl8t91pkuc
2.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=340ay8pnatmmtezoeb
3.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=3402ocwa96it46ohae
4.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=3406aplv8t2zxm0sqg
5.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=34051a58xv76acr21b
6.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=340nno9qcujcoab1lb
7.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=3405pbl5cchjvdllkh
8.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=340ej68y2zmvurs0yc
9.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=340uccstc54jrc9w0a
10.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=34034cd1d88ducdqa3
11.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=340ptskpt7nk2du83s
12.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=340mq8c2typ01p830w
13.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=34093vbwavjvhh5pj3
(hết đoạn I)
14.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=3403gap9jb4hqlvswt
15.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=340h696r7mdq1b9mow
16.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=34075a052x0p49m51w
17.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=340ccqjsoezujqamrh
18.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=340o3uod6d26cpllco
19.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=340k36cn6odg14ey03
20.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=3401offvq2o01si4eu
21.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=340cvw9cavuav2lcu7
22.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=340cayt6d55fdqct61
23.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=34095zevt7b3qan0o1
24.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=340b8s3nqt11m8auom
(hết đoạn II)
25.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=340sxlfcx8uy2trdcw
26.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=340x764x5gjyiyl5a0
27.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=3409s3a3xdq4namola
28.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=3409c2mejbybd4dw51
29.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=340ox73xbku3dzwck7

30.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=340wso20rdihk7fdib
(hết đoạn III_1)
31.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=340k1qnm192cpau13a
32.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=340dxr9uvae93uou11
33.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=3401jgru9165a85z30
34.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=340r7xx34f86tib0s4
35.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=340hry6dhx2h2hzhl8
36.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=3407a00qft073g4i9n
37.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=340nrl4rdqtqe4nbrw
(hết đoạn III_2)
38.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=340gq1qq4h194e4z57
39.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=340epqeiedwxxk77op
40.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=340bvwrdkbf8d9boh4
41.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=340qztmo97p2t2my4h
42.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=340y7ra5euurq7gjeu
43.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=340qqpg44qblg4g997
44.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=340ow62c7vdokj0x44
(hết đoạn III_3)
45.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=340md686ovh32m343a
46.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=3407c20by2s8o57htp
47.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=340sdapmqqa6li60fj
48.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=340gp6992dgieqikkc
49.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=34051bz8197167mor1
(hết đoạn IV_1)
50.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=3405ah8lde1pu7xo10
51.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=3402oj43c4372lh0h1
52.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=3408bg8wjb1jahmn2z
53.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=340grzjmrz2wqig357
54.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=34076dp8mqopidd0pg
(hết đoạn IV_2)
55.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=340gd9e4jo335eq5uo
56.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=34096q9r8yjw71uqq0
57.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=340awamwqr4l5ad9zu
58.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=340pu39scsvs4i6d66
59.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=340nmcdkqwc6dafc2z
(hết đoạn IV_3)
60.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=340kywn38lwqer2kn4
61.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=3409se5sjwlws11s6l
62.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=340te8ze2***08zgt3
63.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=3409spndk9ede0asje
64.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=34084i675qe8qa0rc9
(hết đoạn IV_4)
65.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=3403wwrlbianenouhd
66.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=340rmvhmcywd90o64o
(hết đoạn IV_5)
67.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=3404v84aav6xnp458z
(hết đoạn V)