Bài Viết: Phim Hoat Hinh: Nhật Bản [MF]Vua bóng đá Subasa Phần 1( Subasa Captain) + thuyết minh

Click vào LIKE và G+ để ủng hộ website


Phim Hoat Hinh: Nhật Bản [MF]Vua bóng đá Subasa Phần 1( Subasa Captain) + thuyết minhPhim Hoat Hinh: Nhật Bản [MF]Vua bóng đá Subasa Phần 1( Subasa Captain) + thuyết minh

Phim Hoat Hinh: Nhật Bản [MF]Vua bóng đá Subasa Phần 1( Subasa Captain) + thuyết minh

Năm Xuất Bản: 1981
Tác Giả: Takahashi Yoichi
Định dạng: avi.001

Trích:

Sơ Lược: Ozora Tsubasa (ở VN gọi là Subasa) là một cậu bé thần đồng bóng đá, người luôn ấp ủ ước mơ được thi đấu cho Đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản và giành chức vô địch Giải vô địch bóng đá thế giới. Khi chuyển tới Nankatsu, Tsubasa kết bạn với Ishizaki Ryou, một cậu bé bằng tuổi cũng yêu thích bóng đá, Wakabayashi Genzo, thủ môn tài năng của đội bóng trường Nankatsu và Sanae (hay Anego), cô bé trưởng nhóm cổ động viên của Nankatsu.
Link:
Trích:

1.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=392y0g2awl8t91pkuc
2.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=392ay8pnatmmtezoeb
3.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=3922ocwa96it46ohae
4.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=3926aplv8t2zxm0sqg
5.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=39251a58xv76acr21b
6.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=392nno9qcujcoab1lb
7.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=3925pbl5cchjvdllkh
8.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=392ej68y2zmvurs0yc
9.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=392uccstc54jrc9w0a
10.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=39234cd1d88ducdqa3
11.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=392ptskpt7nk2du83s
12.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=392mq8c2typ01p830w
13.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=39293vbwavjvhh5pj3
(hết đoạn I)
14.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=3923gap9jb4hqlvswt
15.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=392h696r7mdq1b9mow
16.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=39275a052x0p49m51w
17.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=392ccqjsoezujqamrh
18.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=392o3uod6d26cpllco
19.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=392k36cn6odg14ey03
20.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=3921offvq2o01si4eu
21.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=392cvw9cavuav2lcu7
22.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=392cayt6d55fdqct61
23.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=39295zevt7b3qan0o1
24.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=392b8s3nqt11m8auom
(hết đoạn II)
25.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=392sxlfcx8uy2trdcw
26.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=392x764x5gjyiyl5a0
27.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=3929s3a3xdq4namola
28.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=3929c2mejbybd4dw51
29.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=392ox73xbku3dzwck7

30.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=392wso20rdihk7fdib
(hết đoạn III_1)
31.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=392k1qnm192cpau13a
32.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=392dxr9uvae93uou11
33.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=3921jgru9165a85z30
34.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=392r7xx34f86tib0s4
35.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=392hry6dhx2h2hzhl8
36.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=3927a00qft073g4i9n
37.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=392nrl4rdqtqe4nbrw
(hết đoạn III_2)
38.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=392gq1qq4h194e4z57
39.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=392epqeiedwxxk77op
40.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=392bvwrdkbf8d9boh4
41.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=392qztmo97p2t2my4h
42.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=392y7ra5euurq7gjeu
43.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=392qqpg44qblg4g997
44.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=392ow62c7vdokj0x44
(hết đoạn III_3)
45.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=392md686ovh32m343a
46.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=3927c20by2s8o57htp
47.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=392sdapmqqa6li60fj
48.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=392gp6992dgieqikkc
49.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=39251bz8197167mor1
(hết đoạn IV_1)
50.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=3925ah8lde1pu7xo10
51.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=3922oj43c4372lh0h1
52.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=3928bg8wjb1jahmn2z
53.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=392grzjmrz2wqig357
54.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=39276dp8mqopidd0pg
(hết đoạn IV_2)
55.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=392gd9e4jo335eq5uo
56.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=39296q9r8yjw71uqq0
57.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=392awamwqr4l5ad9zu
58.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=392pu39scsvs4i6d66
59.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=392nmcdkqwc6dafc2z
(hết đoạn IV_3)
60.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=392kywn38lwqer2kn4
61.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=3929se5sjwlws11s6l
62.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=392te8ze2***08zgt3
63.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=3929spndk9ede0asje
64.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=39284i675qe8qa0rc9
(hết đoạn IV_4)
65.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=3923wwrlbianenouhd
66.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=392rmvhmcywd90o64o
(hết đoạn IV_5)
67.
http://www.itfriend.net/chuyenhuong.php?url1=3924v84aav6xnp458z
(hết đoạn V)